Uudistava johtajuus – Kestävyysjohtamisen uusi aikakausi?

folder_openJohtajuus, Kestävyysopetus, Mielen toiminta
Regeneratiivinen johtajuus menee kestävyyden rajojen yli, ekosysteemien, organisaatioiden ja yhteisöjen elvyttämiseen ja elävöittämiseen. Uudistava ihmiskäsitys muistuttaa, että olemme osa suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluu kaikki elollinen ja eloton planeetallamme. Se painottaa jokaisen ihmisen kykyä vaikuttaa positiivisesti. Se laittaa samalla pohtimaan, mitä todellinen johtajuus on.

Sparrailin kestävyysnäkökulmia australialaisen kollegani kanssa. Kun kerroin, mitä haluan saada aikaiseksi, hän tarttui käyttämiini termeihin kestävyys (sustainability) ja vastuullisuus (corporate responsibility). Hän ehdotti, enkö voisi mieluummin käyttää sanaa regeneratiivinen (regenerative). Termi on nyt rantautumassa myös Suomeen ja kuten monille lainasanoille, regneratiivisuudelle voi olla vaikea löytää suomen kielestä hyvää käännöstä. Paras suomennos on varmaankin uudistava, joten käytän sitä sekaisin sanan regneeratiivinen kanssa.

Uudistava ihmiskäsitys perustuu ajatukseen siitä, että meidän tulisi pyrkiä paitsi minimoimaan negatiivisia vaikutuksia, myös aktiivisesti edistämään ympäristöjen ja järjestelmien myönteistä palauttamista ja uudistumista. Käsitteen ytimessä on ajatus siitä, että aika tuhota toisia ihmisiä, elämiä ja luontoa on ohi. Jotta pääsemme regeneratiiviseen yhteiskuntaan, tarvitsemme uudistavaa johtajuutta. Se vaatii uudenlaista ajattelua, omien voimien ja intohimojen tunnistamista sekä rohkeutta näyttää esimerkkiä.

Mitä on uudistava johtajuus?

Perinteinen kestävyysjohtaminen sekä regeneratiivinen johtajuus pyrkivät molemmat edistämään positiivisia ympäristövaikutuksia ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä, mutta niiden lähestymistavoissa on eroja:

Perinteinen kestävyys- ja vastuullisuusjohtaminen, voi keskittyä vähentämään negatiivisia vaikutuksia ja minimoimaan haitallisia käytäntöjä, esimerkiksi vähentämään hiilijalanjälkeä tai jätteiden tuottamista. Regeneratiivinen johtajuus pyrkii aktiivisesti palauttamaan ja uudistamaan ekosysteemejä ja yhteisöjä. Tavoitteena ei ole pelkästään noudattaa lakeja ja määräyksiä tai vähentää riskejä tai haittoja, vaan myös osallistua aktiivisesti ympäristön ja yhteiskunnan elvyttämiseen ja positiivisten vaikutusten luomiseen. Regeneratiivinen johtajuus ottaa kokonaisvaltaisemman, yksittäisiä ympäristöprojekteija tai -toimenpiteitä laajemman lähestymistavan, joka huomioi monimutkaiset yhteydet ja pyrkii ymmärtämään laajempaa kuvaa ympäristön ja ihmisen välisistä suhteista.

Rajat ylittävä näkökulma

Regeneratiivinen johtajuus vaatii kokonaisvaltaista systeemistä ajattelua. Uudistavat johtajat tunnistavat sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten järjestelmien keskinäisen riippuvuuden. He ymmärtävät eri järjestelmien väliset kytkennät ja että, päätökset yhdellä alueella voivat aiheuttaa vaikutuksia muualla. Perinteinen vastuullisuusjohtaminen voi esimerkiksi keskittyä oman organisaation sisäisiin kestävyysponnisteluihin ja toimenpiteisiin. Uudistava johtaminen omaksuu avoimen järjestelmäajattelun, joka huomioi laajemman ekosysteemin ja pyrkii vaikuttamaan positiivisesti myös ulkoisiin sidosryhmiin ja yhteisöihin, esimerkiksi yrityksen asiakkaisiin ja vielä pidemmälle. Tämä tarkoittaa muun muassa pitkän aikavälin seurausten näkemistä sekä niiden vaikutusta päätöksenteossa.

Uudistavat johtajat arvostavat yhteistyötä ja osallistavuutta, tunnustaen monipuolisten näkemysten ja kumppanuuksien merkityksen tehokkaalle uudistumiselle. He ottavat sidosryhmät mukaan päätöksentekoprosesseihin ja etsivät aktiivisesti innostusta ja panosta eri lähteistä. Johtajat antavat valtaa yksilöille ja pyrkivät aktiivisesti osallistamaan yhteisöjä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamiseen.

Kestävän luovuuden ja innovaatioiden johtaminen

Tavoitteena on luoda positiivisia muutoksia ja kehittää kestävämpiä liiketoimintamalleja. Uudistava johtaminen korostaa kestävää luovuutta ja innovaatiota, sekä pyrkii löytämään aktiivisesti ratkaisuja ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Regeneratiivinen johtajuus ymmärtää kiertotalousajattelun, tunnustaen luonnolliset uudistumisen ja regeneroinnin syklit. Tämä voi pitää sisällään sekä kiertotalouden periaatteiden noudattamisen että uudenlaisten materiaalien käytön, jossa resursseja käytetään tehokkaasti, kierrättäen ja uudelleen käyttäen jätteen ja hukan minimoimiseksi.

Uudistava, regeneratiivinen, johtajuus vie siis perinteisen kestävän johtajuuden askeleen pidemmälle, korostaen aktiivista osallistumista ympäristön palauttamiseen ja positiivisten vaikutusten luomiseen. Se sisältää vahvan sitoutumisen luovuuteen, innovaatioihin, kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja vastuun ottamiseen osana laajempaa ekosysteemiä. Johtajilla on keskeinen rooli regeneratiivisen ja kukoistavan tulevaisuuden luomisessa, mutta kuka tahansa meistä voi johtaa ja toteuttaa regeneratiivista ajattelua omassa elämässään positiostaan huolimatta.

Millaista muutosta sinä haluaisit nähdä maailmassa? Millaista muutosta sinä haluat sytyttää kipinälläsi?

Minä haluan katalysoida kestävää kehitystä, kestävyysinnovaatioita ja vastuullista toimintaa. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on, miten ihmismielen toiminta vaikuttaa kykyymme ratkaista vaikeimmat  ja isoimmat ongelmamme ilmastonmuutoksen ja luontokadon.  Ympäristö ja mieli -blogin muut artikkelit löydät tästä. Voit lukea lisää minusta täältä.

Tags: Ilmastojohtaminen, Johtajuus, Kestävä luovuus, Kestävän kehityksen koulutus, Kestävyysinnovaatiot, Regeneratiivinen johtajuus, Uudistava johtajuus, Vaikuttaja, Vaikuttaminen, Ympäristöjohtaminen

Related Posts

keyboard_arrow_up